Conclusions de les reunions amb les col.legis

Reunió COMB 31-10

El 31 d’octubre a les 17:30h alguns firmants del manifest, i, entre ells, els principals promotors, es van reunir amb els representants de la Junta del COMB, Dr. Trias i Dr. Esteba qui, en nom de la Junta:

  1. Van lamentar haver ferit la sensibilitat d’un nombre elevat de col·legiats.
  2. Es van comprometre a publicar a la web del COMB i a la seva revista oficial el document “Per a un COMB no polititzat” així com a retirar de la pàgina web del COMB el comunicat que feia menció a l’aplicació del 155.
  3. Van expressar la seva voluntat d’intentar, en el futur, analitzar l’abast dels comunicats abans d’emetre’ls i que, en cas de tenir un caire polític, només constarien com a signats per la Junta Directiva.

 

El 31 de octubre a las 17:30h varios de los firmantes del manifiesto, entre ellos, los principales promotores, se reunieron con los representantes de la Junta del COMB, Dr. Trias y Dr. Esteba, quienes, en nombre de la Junta:

  1. Lamentaron haber herido la sensibilidad de un elevado número de colegiados.
  2. Se comprometieron a publicar en la web del COMB y en su seva revista oficial el documento “Por un COMB no politizado”, así como a retirar de la página web del COMB el comunicado que hacía mención a la aplicación del 155.
  3. Expresaron su voluntad de intentar, en el futuro, analizar los comunicados antes de emitirlos y que, en caso de tener un carácter político, sólo constarian como firmantes la Junta Directiva.

El

Anuncios